Loading...
zeven thermometers met oplopende temperatuur

Ziekteverzuim, wat is dat?

Verzuim omhelst eigenlijk alle aspecten waarom iemand niet op zijn werk is, of zijn werk niet kan doen. Letterlijk zijn taak verzuimt.

Er zijn verschillende soorten verzuim. Het maakt nogal verschil of je stiekem een uur eerder vertrekt, of je al ruim anderhalf jaar ziek thuis bent. Vaak denken we bij verzuim al snel aan ziekteverzuim. Daar gaat deze blog over.

Verdeling op tijdsduur

Ziekteverzuim wordt verdeeld op de duur van het verzuim. Kortdurend ziekteverzuim duurt een dag tot een week. Een collega neemt heel even de taken over van de zieke en er hoeft geen vervanging gevonden te worden.

Langer ziekteverzuim duurt van een week tot ongeveer drie maanden. Er is (gedeeltelijk) vervanging nodig om de werkzaamheden van de zieke over te nemen. Soms heeft de zieke ook begeleiding of re-integratie nodig.

Langdurend ziekteverzuim duurt minimaal drie maanden. Vaak zijn dit lange trajecten waarbij de medewerker soms helemaal niet meer terugkeert naar de werkvloer.

Fysiek en mentaal

Verder wordt onderscheid gemaakt tussen fysiek verzuim en mentaal verzuim. Breek je je been, wacht je tot je been genezen is en dan kun je weer aan het werk. Dat is fysiek verzuim. Er zijn ook situaties waarin iemand met fysiek ziekteverzuim niet meer terugkeert op de werkvloer. Iemand met terminale kanker zal op een gegeven moment niet meer kunnen werken.

Mentaal ziekteverzuim is (vaak) onzichtbaar. Iemand ervaart heel veel stress tijdens het werk. Langzaam worden de werkzaamheden steeds zwaarder. Slapen wordt steeds minder en uiteindelijk meldt deze persoon zich ziek.

Waar je bij fysiek verzuim vaak een (redelijk) duidelijke herstelperiode kunt vaststellen, is dat bij mentaal verzuim veel moeilijker. Iedereen reageert verschillend op verschillende soorten stress.

Verzuimbeleid

Verzuim kost een werkgever veel geld. Behalve de verplichtingen in de Wet verbetering poortwachter is er vaak sprake van kosten voor extra inhuur. Aanpassingen aan werkplekinrichting komen ook voor rekening van de werkgever. Het is werkgevers er dus veel aan gelegen om verzuim in kaart te brengen.

Vaak zit in het verzuimbeleid ook een deel verzuimpreventie. Als je weet waarom mensen ziek thuis zijn, kun je dat als werkgever voorkomen voor andere medewerkers.

Voor mentaal ziekteverzuim kun je dit onder andere in kaart brengen door medewerkersonderzoeken. Zo komt de werkgever erachter op welke punten medewerkers stress ervaren. Hierop kan het verzuimbeleid worden aangepast.

Duurzaam beleid

Inmiddels komt de term duurzaam ook voorbij in relatie tot verzuim. Een duurzame organisatie is een gezonde organisatie. Als de medewerkers gezond zijn, worden ze minder snel ziek, zo is de theorie. En dat gaat veel verder dan het verzuim in kaart brengen. Duurzaam beleid richt zich juist op het voorkomen van verzuim.

In de kantine wordt gezond eten geserveerd. Er is een fitnessruimte, stoelyoga, stoelmassages. Er kunnen (korte) cursussen gevolgd worden door medewerkers. En er is (psychische) ondersteuning voor medewerkers die dat nodig hebben.

Kortom

Verzuim is allang niet meer het bijhouden van wie er ziek is. Het houdt rekening met de invloed van werk op de medewerker. Door te investeren in de gezondheid van de medewerkers zijn medewerkers gelukkiger en bespaart de werkgever kosten op de lange(re) termijn. Zo zijn en blijven zowel de medewerkers als de organisatie gezond.

Leuke blog? Deel 'm dan!
Of laat een berichtje achter

FAQbekwaam

Ik ben er voor