Loading...
Blog Featured Image

Meldingsplicht bij operaties: wel of niet?

Na een lekkere vakantie en na het uitbuiken van de taart uit het vorige blog is het nu weer tijd voor serieuze zaken.

Wat moet je als werknemer wel en niet melden aan je werkgever als het gaat om operaties of chronische ziekte?

Stel: Je hebt binnenkort een cosmetische operatie. De herstelperiode is kort en je was toch al van plan een paar weken vakantie op te nemen. Kortgeleden las je ergens dat je als medewerker verplicht bent te melden dat je een operatie moet ondergaan. Is dat zo?

Als je operatie of de herstelperiode ervoor zorgen dat jij je werk niet kan doen, ben je verplicht het te melden. Volgens de wet heb jij in dat geval de ziekte opzettelijk veroorzaakt. Je werkgever hoeft in dat geval niet je loon door te betalen zoals gesteld is in de Wet verbetering poortwachter.

Je bent overigens niet verplicht te melden waaraan je wordt geopereerd. Heeft de operatie medische noodzaak, dan houd je recht op loon. En als je wel meldt waaraan je wordt geopereerd, is het niet aan jouw baas om daarover te oordelen, maar aan de bedrijfsarts. Die beslist of je recht hebt op loondoorbetaling.

De herstelperiode van je operatie, ongeacht of deze medisch noodzakelijk was of niet, is wel gelijk te stellen aan ziekte. Voor jou geldt dan de Wet verbetering poortwachter en je bent gewoon verplicht om mee te werken aan reïntegratie. Maar ook hier is een stukje grijs gebied. Ik zal dat uitleggen op basis van een voorbeeld.

Jantine

Jantine werkt als datatypiste en ondergaat over drie weken een ooglidcorrectie. De maximale herstelperiode na de operatie is ongeveer een week. Jantine heeft nog drie weken vakantiedagen en plant haar operatie en de herstelperiode in haar vakantie. Ze besluit het niet te melden. De operatie gaat voorspoedig en Jantine is erg blij dat ze er weer jaren jonger uitziet. Maar dan komen er complicaties. Jantine kan haar ogen nauwelijks openhouden, laat staan dat ze de hele dag naar een computer kan kijken. Ze kan dus niet weer aan het werk. Ze meldt zich ziek bij haar baas.

Jan, de baas van Jantine, is woest. Hij moet iemand inhuren bij een uitzendbureau en maakt extra kosten. Ook moet hij het loon van Jantine doorbetalen. Maar is dat wel zo?

De wet zegt dat er geen recht is op loondoorbetaling als er sprake is van opzet. Jantine wist dat ze twee weken niet kon werken en heeft dat opzettelijk verzwegen. Als er complicaties ontstaan, maakt de wet een uitzondering op opzet. Jantine had de operatie gepland in tijd buiten haar werk en in principe zou Jan er nooit iets van gemerkt hebben als er geen complicaties waren ontstaan. In dit voorbeeld had Jantine haar operatie niet hoeven melden. Voor de periode dat Jantine herstelt van de complicaties van haar operatie geldt dat zij ziek is. Zij hoeft dus geen extra verlofdagen op te maken.

Wat als je chronisch ziek bent?

Ook als je chronisch ziek bent heb je de plicht om het te melden als de verwachting is dat je situatie verslechtert.

Vooropgesteld dat je het niet verplicht bent te melden aan je werkgever dat je chronisch ziek bent. Als je een niet-progressieve ziekte hebt die chronisch is, maar je kunt gewoon je werk doen, heb je geen meldingsplicht. Heb jij een progressieve ziekte en is de verwachting dat jij binnen een half jaar je werk niet meer kunt doen, dan heb je meldingsplicht.

Ook dit leg ik uit op basis van een paar voorbeelden.

Fatima

Fatima werkt in een hotel en heeft diabetes. Haar diabetes is als jaren stabiel en Fatima ondervindt tijdens haar werk geen hinder van haar ziekte. Fatima komt bij de dokter en krijgt te horen dat haar ogen langzaam iets slechter worden. Het is niet zeker of dit wordt veroorzaakt door de diabetes of door het feit dat ze ouder wordt. Bovendien draagt bijna iedereen in haar familie een bril, dus Fatima maakt zich hier niet echt zorgen over. Zij hoeft het feit dat haar ogen slechter worden niet te melden aan haar werkgever. Ook niet dat ze diabetes heeft.

Sjaak

Sjaak werkt als postbezorger. Hij voelt zich niet echt lekker en besluit naar de dokter te gaan. Al snel volgt de diagnose Multiple Sclerose (MS). Sjaak is niet iemand die graag stilzit en hij heeft van zijn arts begrepen dat hij voorlopig nog wel kan werken. Soms is Sjaak echter wel heel erg moe. Sjaak meldt zijn ziekte bij zijn werkgever.

Sjaak meldt zijn MS op eigen initiatief waardoor zijn werkgever er nu al rekening mee kan houden. Doordat Sjaak nu al beperkt wordt in zijn werk is dit verplicht. Voor de werkgever van Sjaak betekent dit dat er extra kosten zijn om Sjaak te ondersteunen in zijn werkzaamheden.

Wat als je de werkgever bent?

Voor werkgevers is er een tegemoetkoming als zij werknemers in dienst hebben die ondersteuning nodig hebben. De tegemoetkoming geldt specifiek voor de mensen die voor 35% of meer arbeidsongeschikt is door chronische ziekte, handicap of ouderdom.

Leuke blog? Deel 'm dan!
Of laat een berichtje achter

FAQbekwaam

Wij zijn er voor

Veel gelezen