Loading...
Blog Featured Image

Je medewerkers opleiden, dat heeft zin

Termen als life long learning, lerende organisaties en duurzame arbeidsloopbanen zijn inmiddels bijna volledig ingeburgerde termen. Ze hebben allemaal te maken met het ontwikkelen en opleiden van de medewerkers.

Soms is het bijhouden van kennis verplicht, bijvoorbeeld vanuit de overheid, een bedrijfssector of een beroepsvereniging. Onder andere in de zorg en in het transport is er verplichte bijscholing. Maar ook mensen die werken met veranderende wet- en regelgeving hebben er baat bij hun kennis bij te houden, al dan niet verplicht.

Het opleiden van je medewerkers doe je niet voor niets. Je medewerkers opleiden heeft voordelen:

 • hogere motivatie en medewerkertevredenheid
  Blije medewerkers vinden het leuk om naar hun werk te gaan, melden zich minder vaak ziek én hebben een hogere productiviteit. Je medewerkers ontwikkelen is één van de manieren om ze blij te maken. En bedenk dat een lager ziekteverzuim betekent dat je verzuimkosten ook dalen.
 • meer flexibiliteit
  Ook de flexibiliteit van de medewerkers stijgt. Meer flexibiliteit kan bijdragen aan het binden van de medewerkers aan je organisatie, doordat hun taken veranderen. Het kan ook betekenen dat ze ergens anders gaan werken. In deze tijd is dat helemaal niet vreemd en ook niet altij vervelend. Jij kunt dan een nieuwe medewerker aannemen met nog recentere kennis, waardoor de kennis binnen jouw organisatie ook meestijgt.
 • hogere kwaliteit en productiviteit
  Medewerkers met meer kennis leveren een hogere kwaliteit. En omdat medewerkers zich minder vaak ziek melden en dus meer werken, stijgt ook de productie nog eens.
 • beter imago
  Voor toekomstige medewerkers én voor klanten is het aantrekkelijk om in zee te gaan met organisaties die goed voor hun medewerkers zorgen. En blije medewerkers zijn de beste reclame die je kunt hebben.

En hoe zit dat dan met de kosten?

Het opleiden van personeel kan een behoorlijke kostenpost zijn. Voor een aantal omscholingen en bijscholingen bestaan subsidies. Ook kan een organisatie of bedrijf lid worden van een O&O-fonds. Dat zijn opleidings- en ontwikkelfondsen gericht op een sector of beroepsgroep. Zo'n fonds draagt zorg voor de inzetbaarheid van medewerkers binnen die sector of beroepsgroep. Ook heeft een O&O-fonds zicht op opleidingssubsidies die voor die sector of beroepsgroep gelden.

Groot en eng?

Ontwikkelen van de medewerkers klinkt als iets heel groots. Studieplannen, seminars, opleidingstrajecten, hoe "groter", hoe enger. Ontwikkeling van de medewerkers kan ook simpelweg bestaan uit het volgens van de ontwikkelingen binnen het werkveld. Of bijvoorbeeld het lezen van vakbladen om kennis bij te houden en te vergroten.

Kennisoverdracht tussen medewerkers is ook ontwikkelen. Jongere medewerkers leren van oudere medewerkers, door de praktische kennis die zij hebben op gedaan tijdens hun werk. Ouderen leren van jongeren door de nieuwere kennis en techniek die zij de organisatie binnenbrengen.

En dan nog even dit

De inrichting van opleidingsmanagement is iets voor een volgend blog....

Leuke blog? Deel 'm dan!
Of laat een berichtje achter

FAQbekwaam

Wij zijn er voor

Veel gelezen