Loading...
een stukje van de kamerbrief rond de stand van zaken met betrekking tot Het Breed Offensief

Aanpak "Breed Offensief"

"Het Breed Offensief" is een plan van aanpak van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om mensen met een arbeidsbeperking meer kans te geven op werk.

Wat is een arbeidsbeperking?

Mensen met een arbeidsbeperking worden door ziekte of een beperking belemmerd in het vinden van werk. Een arbeidsbeperking kan lichamelijk zijn (bijvoorbeeld slechtziendheid) of psychisch (bijvoorbeeld autisme). In de praktijk hebben mensen met een arbeidsbeperking (vaak) een aangepaste werkplek nodig, of extra begeleiding bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.

"Breed Offensief"

"Het Breed Offensief" borduurt voor op de Participatiewet. De Participatiewet heeft als doel meer mensen aan het werk te helpen, ook mensen met een arbeidsbeperking. De overheid heeft afgesproken dat er begin 2026 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking zijn. 25.000 daarvan bij de overheid en de rest in het bedrijfsleven. In 2020 is "Het Breed Offensief" opgenomen in de Miljoenennota en het wetsvoorstel wordt in het najaar van 2020 behandeld in de Tweede Kamer. Er is 53 miljoen euro beschikbaar in 2021 en structureel 40 miljoen euro begroot.

"Breed Offensief" bouwt op vier pijlers. Werk wordt:

  1. Eenvoudiger. Onder andere de financiële ondersteuning van werkgevers wordt vereenvoudigd. Hierdoor wordt het makkelijker om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.
  2. Aantrekkelijker. Voor mensen met een beperking wordt het aantrekkelijker om te gaan werken. Nu is dat soms niet zo. Omdat je gekort wordt op je uitkering bijvoorbeeld. Of omdat je maar een paar uurtjes per week kunt werken. Waarom zou je dan al die moeite doen?
  3. Makkelijker. Het vinden van werk voor mensen met een arbeidsbeperking wordt makkelijker. Ook het aanbieden van werk wordt makkelijker. Gemeenten hebben in 2021 één aanspreekpunt en één dienstverleningspakket.
  4. Duurzaam. Door loonkostenvoordeel, maar ook door participatie vergroot je de duurzaamheid van werk. Als mensen lokaal terecht kunnen voor informatie, beperk je het aantal reisbewegingen, ook dat draagt bij aan duurzaamheid. Daarnaast kan duurzaamheid ook slaan op werkgeluk.

Wie gaat het uitvoeren?

Een groot gedeelte van de uitvoering komt terecht bij de gemeenten. Maar ook het bedrijfsleven levert een bijdrage door baancreatie en ondersteuning van de medewerkers. Het UWV is betrokken als uitkeringsinstantie.

Kanttekeningen

De aanpak "Breed Offensief" is een aanvulling op al bestaande wetgeving. Door regelingen voor werkgever en werknemer te versimpelen los je een aantal knelpunten op. En door de uitvoering bij de gemeente te leggen, kan er meer op maat gewerkt worden.

Maar heeft de gemeente het niet al heel druk met alle andere regelingen die door de overheid bij de gemeenten zijn neergelegd? En hoe zit het met het UWV? Dat is keihard bezig met het verwerken van alle NOW, TOZO en alle andere regelingen die door het coronavirus zijn ontstaan.

En lopen we niet het risico dat er nu ongewenste verschillen ontstaan tussen de gemeenten? Dat persoon A bij gemeente X wel iets geregeld krijgt, terwijl persoon B met dezelfde arbeidsbeperking dit bij gemeente Y niet lukt?

"Het Breed Offensief" is een uitbreiding van bestaande wet- en regelgeving. Het sluit onder andere aan op de Participatiewet en de Wajong. Het heeft als doel mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Ik juich elke vorm van inclusiviteit toe. En hoe breed wetgeving ook kan zijn, maatwerk blijft het beste. Aan regelingen die elke week aangepast moeten worden, heb je ook niets.

Met betrekking tot het vervullen van 25.000 banen bij de overheid ben ik misschien het meest sceptisch. Is er de afgelopen jaren niet heel hard bezuinigd bij de overheid? En kunnen de gemeentes gemiddeld die 70 werknemers kwijt? Passen ze toevallig in het profiel van de vacatures die de gemeenten momenteel open hebben staan, of worden er banen ontworpen, een soort Melkertbaan 2.0? En ik gun echt iedereen een baan, maar geen rare baan.

Is het in deze tijd, waarin het werkloosheidscijfer zo snel oploopt, mede door het coronavirus, een goed idee om groepen mensen voorrang te geven op de arbeidsmarkt? Ook al is deze groep enorm belangrijk voor een inclusieve samenleving.

Misschien wordt mijn mening vooral gevormd door scepsis en moet ik gewoon afwachten wat de aanpak in de praktijk gaat doen. De tijd zal het leren ...

Leuke blog? Deel 'm dan!
Of laat een berichtje achter

FAQbekwaam

Wij zijn er voor

Veel gelezen