Loading...
werkschoenen, een veilighedsbril en gehoorbeschermers

Veiligheid op het werk: persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheid op het werk is een heel breed begrip. Je kunt dan denken aan de manier waarop je werkt, de spullen waarmee je werkt en de plaats waar je werkt. Deze blog gaat over veiligheidsmiddelen in het algemeen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in het bijzonder. Veiligheidsmiddelen zijn belangrijk om je werk goed en veilig te kunnen doen. Maar wat zijn nou je rechten en plichten?

In het kader van goed werkgeverschap verplicht te wet de werkgever zorg te dragen voor de veiligheid en het welzijn van de medewerkers. Je hoeft je werk nooit onbeschermd te doen. Behalve dat jij je werk veilig hoort te doen, hoort jouw veiligheidsuitrusting (de persoonlijke beschermingsmiddelen) ook lekker te zitten. De werkgever stelt jou deze veiligheidsmiddelen ter beschikking en betaalt deze ook. Er mag door je werkgever ook geen bijdrage of tegemoetkoming voor gevraagd worden.

Daarnaast zorgt de werkgever ervoor dat het werk niet onnodig onveilig is. Als het veiliger kan dan dat het nu is, ligt de verplichting bij de werkgever om het werk veiliger te maken. Als een machine teveel lawaai maakt, hoef jij geen oordopjes in als de werkgever de machine kan vervangen door een stillere. Of als jij met een wiebelende trap werkt, is het de plicht van de werkgever te zorgen voor een veilige trap.

De werkgever wijst één of meer mensen aan die preventiemedewerker zijn. Zij zijn degenen die zich bezig houden met gezond en veilig werken. Zij houden zich bezig met de manier waarop gewerkt wordt en de beschermingsmiddelen die daarbij gebruikt worden.

Verder is de werkgever verplicht om uitleg te geven over de beschermingsmiddelen, zodat ze goed gebruikt worden. Dit is voor zowel je werkgever als voor jou belangrijk. Als je de beschermingsmiddelen fout gebruikt, beschermen ze je vaak niet meer. Worden de beschermingsmiddelen aangepast, hoor je een nieuwe uitleg te krijgen. Tenzij het iets simpels is als de kleur van het materiaal, maar dat lijkt me logisch.

Overigens is de werkgever ook verplicht de risico's van je werk en je werkzaamheden duidelijk te maken tijdens je sollicitatieprocedure.

Net als de werkgever die heeft, heb ook jij, als werknemer, plichten. Zo ben je verplicht de beschermingsmiddelen te gebruiken, op de correcte manier. Dus niet even snel-snel, maar echt zoals het hoort. En je bent verplicht om de uitleg over de beschermingsmiddelen te volgen of, als dat nodig is, een certificaat te behalen. Ook mag je niets aanpassen aan de veiligheidsmiddelen.

Zo draagt ieder zijn steentje bij aan een veilige werkomgeving. Maar dan wel met werkhandschoenen en stalen neuzen. Alle stalen neuzen dezelfde kant op, zeg maar.

Leuke blog? Deel 'm dan!
Of laat een berichtje achter

FAQbekwaam

Wij zijn er voor

Veel gelezen